WHO: Ostravská deklarace o životním prostředí a zdraví stanovila priority pro Evropu na dalších 6 let

Světová zdravotní organizace (World Health Organization) pořádala v Ostravě ve dnech 13. až 15. června ministerskou konferenci pod názvem Životní prostředí a zdraví. Účastnilo se jí na 600 delegátů z 53 zemí evropského regionu WHO včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí.

[...]
Čtěte více

Odborná konference Zdraví a sociální začleňování (29. červen 2017, Praha)

konference pořádá Agentura pro sociální začleňování dne 29. červen 2017 v Hrzánském paláci (Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1).  Cílem konference je na národní úrovni propojit aktéry působící v oblasti zlepšování zdraví sociálně vyloučených osob napříč spektrem zaměření (lékařská péče, výzkum, zkušenosti v obcích, tvorba politik), sdílet dobré praxe a vytvořit návrhy na posílení činnosti vzájemnou spoluprací. [...]

Čtěte více

V roce 2015 na tuberkulózu zemřelo 33 lidí. Nejvíce ohrožuje lidi nad 85 let

V roce 2015 bylo do Registru tuberkulózy hlášeno celkem 518 onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací, tj. 4,9 případu na 100 000 obyvatel. Přes nepatrný nárůst v posledních dvou letech vykazuje z dlouhodobého hlediska počet onemocnění TBC u nás trvale klesající trend a v mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci. [...]

Čtěte více

190 milionů korun na zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z oblasti zdravotnictví pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Příjem žádostí bude umožněn na základě vyhlašovaných výzev jednotlivých místních akčních skupin (MAS), nejdříve však od 5. [...]

Čtěte více

Rada vlády pro udržitelný rozvoj schválila Strategický rámec Česká republika 2030

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) schválila klíčový dokument pro rozvoj Česka na dalších třináct let. Dokument Strategický rámec Česká republika 2030 definuje nejdůležitější trendy, se kterými se bude Česká republika muset vyrovnat a také cíle, kterých chce v příští dekádě stát ve spolupráci s municipalitami, se soukromým i neziskovým sektorem dosáhnout. [...]

Čtěte více