Největší podíl mladých lidí mimo vzdělávání a trh práce je v Itálii, nejnižší v Nizozemsku

kreslířV roce 2016 se nevzdělával, nepřipravoval na zaměstnání, ani nebyl zaměstnán (NEET – Neither in Employment nor in Education or Training) téměř 1 ze 3 mladých lidí ve věku 20-24 let (29,1 %) v Itálii,  téměř 1 ze 4 mladých lidí v Rumunsku (23,6 %), Řecku (23,0 %), Bulharsku a na Kypru (shodně 22,7 %) a zhruba 1 z 5 mladých lidí ve Španělsku (21,2 %) a Chorvatsku (19,6%). [...]

Čtěte více

Efektivní využívání sítě podpůrných služeb (11. 7. 2017, Praha)

netPrvní setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce, kariérové poradenství, sociální práce …..a pod.).

[...]
Čtěte více

Trojnásobný převis žádostí o dotace na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Trojnásobný převis žádostí o dotace na zájmové, neformální a celoživotní vzděláváníMinisterstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. [...]

Čtěte více

Zdravotní pojištění pro doktorandy by se mělo snížit. Novelu schválila Poslanecká sněmovna

Zdravotní pojištění pro doktorandy by se mělo snížit. Novelu schválila Poslanecká sněmovnaPoslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 12. dubna 2017 novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v rámci které byla navržena změna plateb zdravotního pojištění týkající se studentek a studentů doktorských studijních programů českých vysokých škol.  [...]

Čtěte více

Otevřená věda a kariérní rozvoj (dotazníkové šetření 2017)

Evropská komise (DG RTD, ředitelství pro otevřené inovace a otevřenou vědu) spolu s členskými státy (Výbor pro lidské zdroje a mobilitu SGHRM – Steering Group Human Resources and Mobility) společně vypracovaly dotazníkové šetření pro cílové skupiny výzkumných institucí, poskytovatelů financí pro výzkum a individuální

Evropská komise (DG RTD, ředitelství pro otevřené inovace a otevřenou vědu) spolu s členskými státy (Výbor pro lidské zdroje a mobilitu SGHRM – Steering Group Human Resources and Mobility) společně vypracovaly dotazníkové šetření pro cílové skupiny výzkumných institucí, poskytovatelů financí pro výzkum a individuální výzkumníky. [...]

Čtěte více

SMO ČR: Jak se připravit na předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání, který je zaměřen na zákonné zástupce, zřizovatele a ředitele mateřských škol (MŠ). Materiál se týká především povinného předškolního vzdělávání, nárokovosti dětí na předškolní vzdělávání a spádovosti mateřských škol. [...]

Čtěte více

Databáze OECD: Porovnejte Českou republiku s dalšími zeměmi OECD

Porovnejte Českou republiku s dalšími zeměmi OECD nebo OECD jako celkem. Ve webové prezentaci naleznete ukazatele z řady oblastí, včetně vzdělávání (PISA 2015, genderové studie, digitální dovednosti, TALIS, vzdělávací politika), zaměstnanosti, zdraví (střední délka života, kouření a konzumace alkoholu, výdaje na zdravotnictví, nadváha a obezita), příjmových nerovnostech a chudobě, inovacích a produktivitě (věda a technologie, digitální ekonomika, mladé firmy, produktivita práce), daních (zdanění práce, daňové výnosy), migraci (mezinárodní migrace a integrace), veřejném sektoru (výdaje na sociální účely, příjemci sociálních dávek), kvalitě života, důchodech (Pensions at Glance), obchodu, zemědělství atd. [...]

Čtěte více

Publikace OECD: Správné dovednosti? Hodnocení a anticipace měnících se potřeb na trhu práce

Digitalizace, globalizace, demografické a další změny mají dopad na organizaci práce a neustále přináší nové potřeby kvalifikace a změny dovedností. To může vést k přetrvávajícím nedostatku kvalifikovaných pracovníků a nesouladům mezi poptávkou a nabídkou, které jsou nákladné pro jednotlivce, firmy a společnost v důsledku ztráty uplatnění na trhu práce a nižší produktivitě a růstu. [...]

Čtěte více