SMO ČR vyzývá obce a města, aby se připojily k Deklaraci Rady Evropy k protiromskému smýšlení

diskrim.Na svém 32. zasedání (28.3. – 30.3.) vydal Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy “Deklaraci starostů a volených místních a regionálních zástupců členských států Rady Evropy k protiromskému smýšlení” (“Declaration of mayors and elected local and regional representatives of Council of Europe member states against anti-Gypsyism”), umožňující místním a regionálním orgánům zaujmout jasné stanovisko k protiromským projevům. [...]

Čtěte více

WHO: Ostravská deklarace o životním prostředí a zdraví stanovila priority pro Evropu na dalších 6 let

Světová zdravotní organizace (World Health Organization) pořádala v Ostravě ve dnech 13. až 15. června ministerskou konferenci pod názvem Životní prostředí a zdraví. Účastnilo se jí na 600 delegátů z 53 zemí evropského regionu WHO včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí.

[...]
Čtěte více

Trojnásobný převis žádostí o dotace na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Trojnásobný převis žádostí o dotace na zájmové, neformální a celoživotní vzděláváníMinisterstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. [...]

Čtěte více

Varnsdorf schválil Strategický plán sociálního začleňování. Může získat více než 230 milionů

Více než 60 nových pracovních míst, 3 nové sociální služby, 4 opravené městské budovy, ale například i 28 systémových opatření bez finančních nákladů. To je jen část výsledků, které by vedení města rádo vidělo na konci realizace opatření schválených zastupiteli 30. [...]

Čtěte více

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. [...]

Čtěte více

Kartogram: Naděje dožití mužů a žen v okresech a SO ORP v letech 2011 až 2015

ČSÚ zveřejnil úmrtnostní tabulky kartogramy naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP v letech 2011 – 2015.

 

Zdroj: ČSÚ

 

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

 

Stáhnout data za okresy / data za SO ORP

 

Více viz Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP 2011 – 2015

 

Zdroj: ČSÚ

  [...]

Čtěte více