Máte zkušenosti s péčí o blízkou osobu a jste ochotna / ochoten se o ně podělit?

mladá žena a starší ženy (vnučka a babička)

Máte zkušenosti s péčí o blízkou osobu a jste ochotna / ochoten se o ni podělit? Pak se tato nabídka týká právě Vás. Fond dalšího vzdělávání (FDV) realizuje projekt zaměřený na podporu rodinných (neformálních) pečujících, v rámci kterého nabízí spolupráci lidem, kteří mají zkušenost s péčí o blízkou osobu, buď seniora, nebo osobu se zdravotním postižením (nevidomou osobu, osobu s mentálním či fyzickým postižením, popř. [...]

Čtěte více

Fórum rodinné politiky

forum rodinne politikyLetos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. [...]

Čtěte více

Nově si rodiče mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku skutečně svobodně

Otec s dítětem v náručí na břehu moře (oba v modrém)

Dne 21 června 2017 byla podepsána novela zákona o státní sociální podpoře prezidentem ČR. Tato novela přináší rodinám s dětmi hned několik pozitivních zpráv.

Rychlejší vyčerpání rodičovského příspěvku

Rodiče si budou moci zvolit rychlejší čerpání rodičovského příspěvku dle vlastních preferencí, což pozitivně ovlivní nejen jejich příjmy v době péče o malé dítě, ale rovněž podpoří otce v zapojení do péče. [...]

Čtěte více

Stanovisko Etické komise ministerstva zdravotnictví k některým otázkám asistované reprodukce

Přirozené právo člověka plodit a vychovávat děti zakotvené v našem ústavním pořádku nezakládá povinnost zdravotnických institucí umožnit každé ženě mateřství bez ohledu na ostatní okolnosti.

Možnosti, které in vitro fertilizace otevírá, nás opakovaně staví před závažnou mravní otázku: Je správné poskytovat zájemcům vše, co in vitro fertilizace umožňuje? [...]

Čtěte více

KDÚ-ČSL: Rodiče musí vědět, na čem se mají po rozchodu domlouvat

Konference v Senátu (květen 2017)

Dne 12. května se v Senátu Parlamentu České republiky uskutečnil odborný seminář Rozpad rodin – největší překážky v úspěšném řešení krizové situace, který poukázal na nedostatečnost a nekoncepčnost podpůrných služeb pro děti v rozchodové situaci a chybějící edukaci rodičů, kteří často dostatečně nechápou, co znamená rodičovská zodpovědnost.

[...]
Čtěte více

Pečující osoby a neformální péče (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Problematika pečujících osob a neformální péče byla z důvodu své blízkosti v Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025 zpracována v rámci jedné společné tematické oblasti. Neformální péče je péče poskytovaná osobě závislé na podpoře, pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými. [...]

Čtěte více

Vláda schválila návrh na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Lidé pečující o blízkou osobu budou moci čerpat 60 % mzdy po dobu až 3 měsíců

Vláda ve středu 8. února 2017 odsouhlasila novelu zákona o nemocenském pojištění, která do sociálního systému zavádí novou sociální dávku, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Souhlasila rovněž s návrhem zákona, který zajistí vyšší právní ochranu oznamovatelům korupce a dalších závažných porušení zákona na pracovištích. [...]

Čtěte více