Nesouhlas Etické komise se zněním zákona O důstojné smrti

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dne 26. května 2017 nesouhlas Etické komise Ministerstva zdravotnictví se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“. Celé znění stanoviska uvádíme níže.

 

Členové Etické komise Ministerstva zdravotnictví vyjadřují zásadní nesouhlas se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“ ze dne 26.5.2016 z těchto důvodů:

1. [...]

Čtěte více

Sociálně-zdravotní pomezí (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 stanovuje cíle a opatření v deseti tematických oblastech. Mezi ně patří také „Sociálně-zdravotní pomezí“. Pro řešení problémů tohoto segmentu je nutná součinnost s Ministerstvem zdravotnictví. [...]

Čtěte více

Ladislav Kabelka: Kvalitu v paliativní péči jsme schopni nabídnout tak 5 % potřebných

Kvalitní paliativní péče je podle Ladislava Kabelky po 20 letech dostupná pro zhruba 5 % potřebných. Nad důvody tohoto stavu a úkoly pro nové vedení se zamýšlí končící předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na stránkách paliativnimedicina.cz v článku „Co potřebuje česká paliativní péče, role odborné společnosti“. [...]

Čtěte více

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze (13. 4. 2017 v Praze)

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední světový expert v oblasti komunikace v medicíně a zejména tématu sdělování špatných zpráv. [...]

Čtěte více