OECD: ČR musí podniknout kroky proti podplácení zahraničních veřejných činitelů

Česká republika musí podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zvýšit své úsilí k odhalování, vyšetřování a stíhání podplácení zahraničních veřejných činitelů. Česká republika ratifikovala Úmluvu OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů již před sedmnácti lety, avšak žádný případ podplácení zahraničních veřejných činitelů dosud nebyl stíhán. [...]

Čtěte více

Call for papers: International Forum on Migration Statistics (15-16 January 2018, Paris)

int. conf.OECD-IOM-UNDESA International Forum on Migration Statistics 15-16 January 2018, Paris Call for papers & parallel sessions. Deadline for submission: 30 June 2017 Contact: IFMS2018@oecd.org

The International Forum on Migration Statistics (IFMS-2018) aims to mobilise expertise from a wide range of disciplines – such as statistics, economics, demography, sociology, geospatial science, and information technology – that can contribute to improve global understanding of the migration phenomenon. [...]

Čtěte více

Databáze OECD: Porovnejte Českou republiku s dalšími zeměmi OECD

Porovnejte Českou republiku s dalšími zeměmi OECD nebo OECD jako celkem. Ve webové prezentaci naleznete ukazatele z řady oblastí, včetně vzdělávání (PISA 2015, genderové studie, digitální dovednosti, TALIS, vzdělávací politika), zaměstnanosti, zdraví (střední délka života, kouření a konzumace alkoholu, výdaje na zdravotnictví, nadváha a obezita), příjmových nerovnostech a chudobě, inovacích a produktivitě (věda a technologie, digitální ekonomika, mladé firmy, produktivita práce), daních (zdanění práce, daňové výnosy), migraci (mezinárodní migrace a integrace), veřejném sektoru (výdaje na sociální účely, příjemci sociálních dávek), kvalitě života, důchodech (Pensions at Glance), obchodu, zemědělství atd. [...]

Čtěte více

OECD: Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016

Publikace OECD se zaměřuje na nábor zahraničních pracovníků a analyzuje politiky zemí v oblasti migrace pracovníků. Publikaci lze zdarma stáhnout na stránkách OECD. Publikace zahrnuje kapitoly zaměřené na kontext pracovní migrace v Evropě, zhodnocení atraktivity Evropské unie pro kvalifikované migranty, přidanou hodnotu EU v oblasti pracovní migrace, směrnice EU o migraci pracovních sil, rámec politiky EU v oblasti pracovního migrace nebo doporučení pro migrační politiku EU. [...]

Čtěte více

OECD: Znečištění ovzduší může do roku 2060 způsobit 6 až 9 milionů předčasných úmrtí ročně

Znečištění venkovního ovzduší může do roku 2060 vést k 6 až 9 milionům předčasných úmrtí ročně a ztrátám ve výši 1 % globálního HDP – asi 2,6 bilionu USD ročně – v důsledku nemocenské, nákladů na lékařskou péči a snížení zemědělské produkce, nebudou-li přijata opatření, uvádí analýza OECD The Economic Consequences of Air Pollution. [...]

Čtěte více

Publikace OECD: Správné dovednosti? Hodnocení a anticipace měnících se potřeb na trhu práce

Digitalizace, globalizace, demografické a další změny mají dopad na organizaci práce a neustále přináší nové potřeby kvalifikace a změny dovedností. To může vést k přetrvávajícím nedostatku kvalifikovaných pracovníků a nesouladům mezi poptávkou a nabídkou, které jsou nákladné pro jednotlivce, firmy a společnost v důsledku ztráty uplatnění na trhu práce a nižší produktivitě a růstu. [...]

Čtěte více