Česko dalo na výcvik libyjské pobřežní stráže nejvíce ze zemí EU. Chce tím motivovat ostatní

Libye (pobřeží, moře) - Leptis MagnaVláda dnes (24. července 2017) rozhodla o poskytnutí daru ve výši 24 milionů korun na činnost libyjské pobřežní a námořní stráže. V současné chvíli jde o nejvyšší schválený příspěvek členského státu EU na podporu této jednotky, která za podpory Evropské komise a členských zemí na území Libye řeší nelegální migraci. [...]

Čtěte více

Call for papers: International Forum on Migration Statistics (15-16 January 2018, Paris)

int. conf.OECD-IOM-UNDESA International Forum on Migration Statistics 15-16 January 2018, Paris Call for papers & parallel sessions. Deadline for submission: 30 June 2017 Contact: IFMS2018@oecd.org

The International Forum on Migration Statistics (IFMS-2018) aims to mobilise expertise from a wide range of disciplines – such as statistics, economics, demography, sociology, geospatial science, and information technology – that can contribute to improve global understanding of the migration phenomenon. [...]

Čtěte více

Německo: Imigrace z mimoevropských zemí se téměř zdvojnásobila

V uplynulých letech výrazně vzrostla imigrace do Německa ze zemí mimo Evropu. Jak uvádí Federální institut pro výzkum populace (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) ve Wiesbadenu, v letech 2005 až 2015 se do Německa přistěhovalo přibližně 3,8 milionu lidí z jiných kontinentů, jako je Asie, Afrika, Amerika a Oceánie, to je téměř dvakrát více než o čtvrt století dříve: V období mezi lety 1980 a 1990 přišly do Německa jen 2 miliony lidí z mimoevropských zemí. [...]

Čtěte více

Centrum pro výzkum veřejného mínění hledá tazatele pro výzkum cizinců žijících v Praze

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) nabízí spolupráci ve formě hledání respondentů pro speciální výzkum cizinců. Zadavatelem je Magistrát hlavního města Prahy a výzkum je zaměřený na to, jak se v Praze žije cizincům pocházejících z třetích zemí (mimo EU), především lidem pocházejícím z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a z některých států bývalého Sovětského svazu. [...]

Čtěte více

Databáze OECD: Porovnejte Českou republiku s dalšími zeměmi OECD

Porovnejte Českou republiku s dalšími zeměmi OECD nebo OECD jako celkem. Ve webové prezentaci naleznete ukazatele z řady oblastí, včetně vzdělávání (PISA 2015, genderové studie, digitální dovednosti, TALIS, vzdělávací politika), zaměstnanosti, zdraví (střední délka života, kouření a konzumace alkoholu, výdaje na zdravotnictví, nadváha a obezita), příjmových nerovnostech a chudobě, inovacích a produktivitě (věda a technologie, digitální ekonomika, mladé firmy, produktivita práce), daních (zdanění práce, daňové výnosy), migraci (mezinárodní migrace a integrace), veřejném sektoru (výdaje na sociální účely, příjemci sociálních dávek), kvalitě života, důchodech (Pensions at Glance), obchodu, zemědělství atd. [...]

Čtěte více

OECD: Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016

Publikace OECD se zaměřuje na nábor zahraničních pracovníků a analyzuje politiky zemí v oblasti migrace pracovníků. Publikaci lze zdarma stáhnout na stránkách OECD. Publikace zahrnuje kapitoly zaměřené na kontext pracovní migrace v Evropě, zhodnocení atraktivity Evropské unie pro kvalifikované migranty, přidanou hodnotu EU v oblasti pracovní migrace, směrnice EU o migraci pracovních sil, rámec politiky EU v oblasti pracovního migrace nebo doporučení pro migrační politiku EU. [...]

Čtěte více

Informační brožura ke kampani za zdravotní pojištění migrantů

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. v rámci probíhající kampaně za zdravotní pojištění migrantů vydalo novou informační brožuru, ve které prostřednictvím skutečných příběhů ze života migrantů poukazuje na nejpalčivější problémy, které stávající právní úprava povinného pojištění přináší. [...]

Čtěte více

Publikace: Understanding and Addressing Public Anxiety About Immigration

Transatlantická rada pro migraci Institutu pro migrační politiku vydala publikaci „Understanding and Addressing Public Anxiety About Immigration„, která reaguje na rostoucí obavy a strach veřejnosti z migrace, které se projevily mimo jiné rozhodnutím britských voličů opustit Evropskou unii, rostoucí podporu krajně pravicových a antiimigračních stran v celé Evropě a hrály klíčovou roli v americkém prezidentské kampani. [...]

Čtěte více

WHO spustila znalostní hub k problematice migrace a zdraví

Světová zdravotnická organizace 15. listopadu 2016 spustila vůbec první Evropské znalostní centrum pro zdraví a migraci, které vzniklo za finanční podpory Regionální zdravotní rady Sicílie. Znalostní centrum bude podporovat práci všech, kteří se zabývají konkrétními zdravotními aspekty migrace a bude sloužit jako databáze poznatků o této oblasti. [...]

Čtěte více