Brněnský pár nutil dívky z výchovných ústavů pro děti a dospívající k prostituci

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) mohou udělat pomyslnou tečku za vyšetřováním rozsáhlého případu týkajícího se závažného trestného činu obchodování s lidmi, dále výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a v neposlední řadě i přečinu ohrožování mravní výchovy dítěte. [...]

Čtěte více

Téměř 4 tisíce lidí v EU zemře ročně v důsledku napadení. Dvě třetiny obětí tvoří muži

útokZe 4,9 milionu úmrtí v Evropské unii (EU), jich v roce 2014 bylo 3 650 (0,07%) způsobeno napadením. Většinu obětí útoků tvořili muži (64%). V absolutním vyjádření jsou dvěma státy s nejvyšším počtem úmrtí Německo (377 úmrtí) a Itálie (379), následované Rumunskem (360), Polskem (338), Francií (322) a Španělskem (317). [...]

Čtěte více

Podvodné emailové zprávy: Buďme na takové situace připraveni

Čím dál častěji se ve firemním prostředí šíří podvodné vylákání plateb prostřednictvím emailových zpráv. Pachatel nejprve v síti Internet zjistí veřejně dostupné informace o společnosti. Následně emailem osloví finančního ředitele/ vedoucího ekonomického oddělení nebo jinou osobu oprávněnou provést platbu z firemního účtu, jejíž email je také veřejně dostupný. [...]

Čtěte více

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. [...]

Čtěte více

Hlavní úkoly styčných důstojníků pro menšiny a koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců

Na všech 14 krajských ředitelstvích Policie České republiky působí specialisté na problematiku menšin – tzv. styční důstojníci pro menšiny. Na lokální úrovni má styčný důstojník k dispozici členy pracovní skupiny sestavené z jak z policejních specialistů, tak policistů zařazených na příslušných obvodních odděleních, v jejichž teritoriální působnosti se nachází sociálně vyloučená lokalita, díky nimž disponují ucelených přehledem mj. [...]
Čtěte více