Sociálně-zdravotní pomezí (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 stanovuje cíle a opatření v deseti tematických oblastech. Mezi ně patří také „Sociálně-zdravotní pomezí“. Pro řešení problémů tohoto segmentu je nutná součinnost s Ministerstvem zdravotnictví. [...]

Čtěte více

Pečující osoby a neformální péče (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Problematika pečujících osob a neformální péče byla z důvodu své blízkosti v Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025 zpracována v rámci jedné společné tematické oblasti. Neformální péče je péče poskytovaná osobě závislé na podpoře, pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými. [...]

Čtěte více

Varnsdorf schválil Strategický plán sociálního začleňování. Může získat více než 230 milionů

Více než 60 nových pracovních míst, 3 nové sociální služby, 4 opravené městské budovy, ale například i 28 systémových opatření bez finančních nákladů. To je jen část výsledků, které by vedení města rádo vidělo na konci realizace opatření schválených zastupiteli 30. [...]

Čtěte více

Rada vlády pro udržitelný rozvoj schválila Strategický rámec Česká republika 2030

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) schválila klíčový dokument pro rozvoj Česka na dalších třináct let. Dokument Strategický rámec Česká republika 2030 definuje nejdůležitější trendy, se kterými se bude Česká republika muset vyrovnat a také cíle, kterých chce v příští dekádě stát ve spolupráci s municipalitami, se soukromým i neziskovým sektorem dosáhnout. [...]

Čtěte více

Nová britská strategie chce podpořit setrvání osob 50 plus v zaměstnání, včetně druhé kariéry

Nová vládní strategie „Fuller Working Lives A Partnership Approach“  vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a „neodepisovali“ lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje pro všechny obyvatele.  [...]

Čtěte více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc na roky 2016 – 2019

Plán schválila vláda na svém zasedání 3. února 2016 (viz usnesení vlády č. 85) Účelem plánu je formulovat, implementovat a koordinovat vzájemně logicky provázané úkoly k dosažení cílů zaměřených na zlepšení kvality života pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními, zlepšení kvality života pro pečující, zvýšení informovanosti v rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb i v rámci široké veřejnosti, podporu a rozvoj vzdělávání a podporu výzkumných aktivit zaměřených na oblast demence. [...]

Čtěte více