Efektivní využívání sítě podpůrných služeb (11. 7. 2017, Praha)

netPrvní setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce, kariérové poradenství, sociální práce …..a pod.).

[...]
Čtěte více

SMO ČR vyzývá obce a města, aby se připojily k Deklaraci Rady Evropy k protiromskému smýšlení

diskrim.Na svém 32. zasedání (28.3. – 30.3.) vydal Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy “Deklaraci starostů a volených místních a regionálních zástupců členských států Rady Evropy k protiromskému smýšlení” (“Declaration of mayors and elected local and regional representatives of Council of Europe member states against anti-Gypsyism”), umožňující místním a regionálním orgánům zaujmout jasné stanovisko k protiromským projevům. [...]

Čtěte více

Odborná konference Zdraví a sociální začleňování (29. červen 2017, Praha)

konference pořádá Agentura pro sociální začleňování dne 29. červen 2017 v Hrzánském paláci (Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1).  Cílem konference je na národní úrovni propojit aktéry působící v oblasti zlepšování zdraví sociálně vyloučených osob napříč spektrem zaměření (lékařská péče, výzkum, zkušenosti v obcích, tvorba politik), sdílet dobré praxe a vytvořit návrhy na posílení činnosti vzájemnou spoluprací. [...]

Čtěte více

Varnsdorf schválil Strategický plán sociálního začleňování. Může získat více než 230 milionů

Více než 60 nových pracovních míst, 3 nové sociální služby, 4 opravené městské budovy, ale například i 28 systémových opatření bez finančních nákladů. To je jen část výsledků, které by vedení města rádo vidělo na konci realizace opatření schválených zastupiteli 30. [...]

Čtěte více

NRZP navrhuje vyjmout z EET živnostníky s těžkým zrakovým postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením současně upozorňuje na problémy, které lidem se zdravotním postižením přináší elektronická evidence tržeb (EET). Na NRZP ČR se obrátilo s žádostí o pomoc několik spolků sdružujících živnostníky s těžkým zrakovým postižením, kteří nemohou obsluhovat pokladny EET. [...]

Čtěte více

BBC: Protest proti nedobrovolné institucionalizaci

Rodiny lidí s mentálním postižením a autismem plánují podniknout právní kroky proti místním úřadům a poskytovatelům zdravotních služeb kvůli nedostatku služeb v komunitě. Na obtížnou situaci pečujících a nedostatek služeb poukázal případ paní Debbie Evans, jejíž 24letý syn Eden byl nedobrovolně v ústavních zařízeních po dobu sedmi let. [...]

Čtěte více