Největší podíl mladých lidí mimo vzdělávání a trh práce je v Itálii, nejnižší v Nizozemsku

kreslířV roce 2016 se nevzdělával, nepřipravoval na zaměstnání, ani nebyl zaměstnán (NEET – Neither in Employment nor in Education or Training) téměř 1 ze 3 mladých lidí ve věku 20-24 let (29,1 %) v Itálii,  téměř 1 ze 4 mladých lidí v Rumunsku (23,6 %), Řecku (23,0 %), Bulharsku a na Kypru (shodně 22,7 %) a zhruba 1 z 5 mladých lidí ve Španělsku (21,2 %) a Chorvatsku (19,6%). [...]

Čtěte více

Efektivní využívání sítě podpůrných služeb (11. 7. 2017, Praha)

netPrvní setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce, kariérové poradenství, sociální práce …..a pod.).

[...]
Čtěte více

Brněnský pár nutil dívky z výchovných ústavů pro děti a dospívající k prostituci

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) mohou udělat pomyslnou tečku za vyšetřováním rozsáhlého případu týkajícího se závažného trestného činu obchodování s lidmi, dále výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a v neposlední řadě i přečinu ohrožování mravní výchovy dítěte. [...]

Čtěte více

SMO ČR: Jak se připravit na předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání, který je zaměřen na zákonné zástupce, zřizovatele a ředitele mateřských škol (MŠ). Materiál se týká především povinného předškolního vzdělávání, nárokovosti dětí na předškolní vzdělávání a spádovosti mateřských škol. [...]

Čtěte více

Jsou na tom děti starších matek lépe?

Děti starších matek jsou zdravější, vyšší a dosahují vyššího vzdělání než děti mladší matek. Vyšší věk ženy je spojen se zdravotními riziky. Podle autorů studie a článku publikovaného na stránkách Institutu Maxe Plancka pro demografický výzkum (Max Planck Institute for Demographic Research – MPIDR) však má vyšší věk matky také své výhody. [...]

Čtěte více