Call for papers: International Forum on Migration Statistics (15-16 January 2018, Paris)

int. conf.OECD-IOM-UNDESA International Forum on Migration Statistics 15-16 January 2018, Paris Call for papers & parallel sessions. Deadline for submission: 30 June 2017 Contact: IFMS2018@oecd.org

The International Forum on Migration Statistics (IFMS-2018) aims to mobilise expertise from a wide range of disciplines – such as statistics, economics, demography, sociology, geospatial science, and information technology – that can contribute to improve global understanding of the migration phenomenon. [...]

Čtěte více

Stanovisko Etické komise ministerstva zdravotnictví k některým otázkám asistované reprodukce

Přirozené právo člověka plodit a vychovávat děti zakotvené v našem ústavním pořádku nezakládá povinnost zdravotnických institucí umožnit každé ženě mateřství bez ohledu na ostatní okolnosti.

Možnosti, které in vitro fertilizace otevírá, nás opakovaně staví před závažnou mravní otázku: Je správné poskytovat zájemcům vše, co in vitro fertilizace umožňuje? [...]

Čtěte více

Pozvánka: Využití demografických dat ve veřejné politice (18.–19. května 2017, Jindřichův Hradec)

Česká demografická společnost, z. s. ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie PřF UK a katedrou demografie FIS VŠE v Praze Vás zvou na XLVII. konferenci na téma „Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře“, která se uskuteční v Jindřichově Hradci ve dnech 18.–19. [...]

Čtěte více

Kartogram: Naděje dožití mužů a žen v okresech a SO ORP v letech 2011 až 2015

ČSÚ zveřejnil úmrtnostní tabulky kartogramy naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP v letech 2011 – 2015.

 

Zdroj: ČSÚ

 

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

 

Stáhnout data za okresy / data za SO ORP

 

Více viz Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP 2011 – 2015

 

Zdroj: ČSÚ

  [...]

Čtěte více