Vláda schválila návrh zákona o sociálním bydlení. První žadatelé o sociální byt by se mohli začít stěhovat nejpozději v polovině roku 2020

bezdomovectvíNávrh zákona má pomoci lidem, kteří čelí problémům s dostupností nájemního bydlení na běžném trhu a potýkají se s vysokými náklady na bydlení. Jedná se například o seniory, lidi se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele s dětmi, mládež opouštějící dětské domovy a náhradní rodinnou péči, lidi z azylových domů, ubytoven či osoby žijící na ulici. [...]

Čtěte více

Prioritou programu Obyčejný život Výboru dobré vůle pro rok 2017 je podpora sociálního bydlení

Program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. [...]

Čtěte více

MPSV zahájilo Národní konvent o stárnutí. Po diskusi o bydlení budou následovat kulaté stoly o chudobě, zdraví, péči nebo trhu práce

kulatý stůl

První tématem řady plánovaných kulatých stolů bylo bydlení. Další kulaté stoly, které by se měly uskutečnit v dubnu, květnu, červnu a září, se zaměří na zabezpečení ve stáří a chudobu, zdraví, péči, trh práce nebo otázky vzdělávání, dobrovolnictví a zapojení do života komunity. [...]

Čtěte více