Fórum rodinné politiky

forum rodinne politikyLetos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. [...]

Čtěte více

Efektivní využívání sítě podpůrných služeb (11. 7. 2017, Praha)

netPrvní setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce, kariérové poradenství, sociální práce …..a pod.).

[...]
Čtěte více

Odborná konference Zdraví a sociální začleňování (29. červen 2017, Praha)

konference pořádá Agentura pro sociální začleňování dne 29. červen 2017 v Hrzánském paláci (Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1).  Cílem konference je na národní úrovni propojit aktéry působící v oblasti zlepšování zdraví sociálně vyloučených osob napříč spektrem zaměření (lékařská péče, výzkum, zkušenosti v obcích, tvorba politik), sdílet dobré praxe a vytvořit návrhy na posílení činnosti vzájemnou spoluprací. [...]

Čtěte více

Pozvánka: Využití demografických dat ve veřejné politice (18.–19. května 2017, Jindřichův Hradec)

Česká demografická společnost, z. s. ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie PřF UK a katedrou demografie FIS VŠE v Praze Vás zvou na XLVII. konferenci na téma „Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře“, která se uskuteční v Jindřichově Hradci ve dnech 18.–19. [...]

Čtěte více

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze (13. 4. 2017 v Praze)

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední světový expert v oblasti komunikace v medicíně a zejména tématu sdělování špatných zpráv. [...]

Čtěte více

Objevte potenciál dat ve zdravotnictví a přijďte debatovat s Emmou Doyle! (6. března od 19:00 v Opero)

V České republice jsou data z oblasti zdravotní péče jedna z nejvíc zajímavých, žádaných a zároveň nejmíň dostupných. Dostupnost dat ve zdravotnictví přitom posiluje postavení občanů a pomáhá poskytovatelům péče, pacientům i výzkumníkům, aby dělali informovanější rozhodnutí, vyvíjeli nové inovace a zefektivnili fungování zdravotní péče.

[...]
Čtěte více